Kinh tế là gì? Các loại mô hình kinh tế ở Việt Nam

Tài chính

Kinh tế là gì?

Cụm từ “kinh tế” có vẻ đã khá quen thuộc và được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng để định nghĩa được kinh tế là gì có vẻ là điều không dễ dàng. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kinh tế là gì? C...